Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 5. do 11. 5. 2014

Pondělí 5. května 2014

Akce nejsou hlášeny

 

Úterý 6. května 2014

Během dopoledne jednají poslanecké kluby.


Předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček se setká
s prezidentem Spolkové republiky Německo Joachimem Gauckem

v 9.30 hodin v prostorách Kanceláře předsedy PS
Fototermín: 9.25 hodin


8. schůze Poslanecké sněmovny – pokračuje od 14.00 hodin

Program schůze je k dispozici v tiskovém středisku.

Výbor pro bezpečnost v místnosti č. 311 B

od 12.30 hodin

Situace ve Vězeňské službě České republiky

Uvede: posl. Zuzka Bebarová – Rujbrová

Mandátový a imunitní výbor - v místnosti č. 22

od 13.00 hodin

Zánik mandátu poslance a vznik nového mandátu poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Zemědělský výbor v místnosti č. 55

od 8.30 hodin

1. Zahájení

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb.,

o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů a další související zákony /sněmovní tisk 72/ - pokračování

Zpravodaj: posl. P. Kováčik

Přizváni: zástupci MZe, MZdr, SVS a SZPI

3. Informace z podvýborů

Stálá komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství

od 19.10 hodin v místnosti č. 105 B

1. Informace k aktuálnímu stavu použití služeb VZ v kauze „Nagyová“

2. Aktuální bezpečnostní situace v České republice v souvislosti s událostmi na Ukrajině

Výbor pro zdravotnictví pod záštitou místopředsedy Davida Kasala
a ve spolupráci s výborem pro sociální politiku pořádá
seminář na téma

„Vzácná onemocnění“

od 10.00 hodin v místnosti č. 48 – „Konírna“,
vchod z Malostranského nám. č. 7/19


Pod záštitou místopředsedy Poslanecké sněmovny Jana Bartoška, ministra zemědělství Mariana Jurečky a předsedy zemědělského výboru Jaroslava Faltýnka se uskuteční slavnostní zahájení výstavy
pořádané Asociací zahradnických společenstev

„Zahradnictví a spolupracující obory v ČR“
od 13.00 hodin v atriu Poslanecké sněmovny


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Mandátový a imunitní výbor
č. 13 (6. května 2014, od 13:00)
Výbor pro bezpečnost
č. 9 (6. května 2014, od 12:30)
Výbor pro zdravotnictví
Seminář Vzácná onemocnění (6. května 2014, od 10:00)
Zemědělský výbor
č. 8 (6. května 2014, od 8:30)
Stálá komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství
č. 2 (6. května 2014, 10 minut po ukončení jednání PS)

 

Středa 7. května 2014

8. schůze Poslanecké sněmovny – pokračuje od 9.00 hodin


9. schůze Poslanecké sněmovny – bude zahájena ve 14.00 hodin
Návrh pořadu předložený skupinou poslanců

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 182/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Organizační výbor - schůze začíná ve 13.00 hod. v místnosti č. 106

Podvýbor pro státní vyznamenání – v místnosti č. 23

od 8.00 hodin

Podvýbor RV pro financování územních samospráv a využívání prostředků Evropské unie

od 13.15 hodin v místnosti č. 56

Podvýbor VEZ pro evropské fondy a přeshraniční spolupráci

od 13.15 hodin - v místnosti č. 6, Sněmovní 3


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Organizační výbor
č. 12 (7. května 2014, 10 minut po vyhlášení polední přestávky v jednání Poslanecké sněmovny)
VEZ - Podvýbor pro evropské fondy a přeshraniční spolupráci
č. 1 (7. května 2014, od 13:15)
RV - Podvýbor pro financování územních samospráv a využívání prostředků Evropské unie
č. 1 (7. května 2014, od 13:15)

 

Čtvrtek 8. května 2014

U příležitosti Státního svátku se už tradičně uskuteční Den otevřených dveří v Poslanecké sněmovně. Reprezentační sály, hlavní jednací síň, zasedací místnosti a kanceláře některých parlamentních výborů i další prostory sídla Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v Praze na Malé Straně budou přístupné od 9.00 do 16.00 hodin od vchodu z Malostranského náměstí č.19, kde budou na skupiny návštěvníků čekat průvodkyně Pražské informační služby, které hosty během cca hodinové prohlídky seznámí s historií budov, architektonickými zajímavostmi i s jejich současným využitím. Vstup je zdarma.

 

Pátek 9. května 2014

Akce budou upřesněny

 

  • PDF, 5. 5. 2014 (108 KB)

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)