Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 12. do 18. 5. 2014

Pondělí 12. května 2014


Ve dnech 11. – 17. května navštíví Arménii delegace petičního výboru vedená předsedkyní Zuzkou Bebarovou-Rujbrovou.
Z programu:
přijetí předsedou a místopředsedou Národního shromáždění, jednání s předsedkyní výboru pro ochranu lidských práv a veřejné záležitosti a s předsedou výboru pro státní a právní záležitosti, setkání s náměstkem ministra zahraničních věcí, schůzka s ombudsmanem a s nevládními organizacemi a jednání s ředitelem Vězeňské služby.


Ve dnech 12. – 13. května navštíví Slovenskou republiku delegace hospodářského výboru vedená předsedou Ivanem Pilným.
Z programu:
jednání členů delegace s ministrem hospodářství, přijetí u místopředsedy Národní rady SR a setkání s partnerským výborem.


Ve dnech 12. – 16. května navštíví Gruzii delegace výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu vedená předsedou Jiřím Zlatuškou.
Z programu:
přijetí ministrem sportu a záležitostí mládeže, ministrem kultury a ochrany kulturních památek a ministryní školství a vědy, setkání s místopředsedou Parlamentu, jednání členů delegace s předsedou partnerského výboru, návštěva Tbiliské státní university, Východoevropské university a lékařské fakulty Státní university Ilia.


Pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny Jana Hamáčka se uskuteční
konference na téma
Moravskoslezský pakt zaměstnanosti
a rozvoj paktů v dalších krajích České republiky

od 12.00 do 15.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1


Poslankyně Jitka Chalánková pořádá
seminář
k novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí

od 9.00 do 16.00 hodin v místnosti č. 108

 

Úterý 13. května 2014

Během dopoledne jednají poslanecké kluby


8. schůze Poslanecké sněmovny – pokračuje od 14.00 hodin

Program schůze je k dispozici v tiskovém středisku.


Ve dnech 11. – 14. května navštíví Českou republiku delegace výboru pro sociální ochranu, zdraví a rodinu Parlamentu Moldavské republiky vedená předsedou Vladimírem Hotineanem.
Z programu:
13. května
14.00 – 15.30 hodin v místnosti č. 48 – „Konírna“, vchod z Malostr. nám. 7
jednání členů delegace s předsedou a členy výboru pro sociální politiku
15.30 – 17.00 hodin
v místnosti č. 48 – „Konírna“, vchod z Malostr. nám. č. 7
jednání členů delegace s předsedou a členy výboru pro zdravotnictví
17.10 – 17.40 hodin v místnosti č. 23
přijetí delegace místopředsedou Poslanecké sněmovny Janem Bartoškem
Fototermín: 17.05 hodin


Předseda výboru pro životní prostředí Robin Böhnisch pořádá
besedu s bývalou zástupkyní primátora Jeruzaléma
od 15.00 do 17.00 hodin v prostorách výboru pro životní prostředí, Sněmovní 1


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Mandátový a imunitní výbor
č. 12 (13. května 2014, od 12:30)

 

Středa 14. května 2014


8. schůze Poslanecké sněmovny – pokračuje od 9.00 hodin


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

VO - Podvýbor pro akvizice Ministerstva obrany, obchod s vojenským materiálem a inovace AČR
č. 1 (14. května 2014, od 14:10)
VO - Podvýbor pro válečné veterány
č. 1 (14. května 2014, od 14:20)
ZAV - Podvýbor pro vnější ekonomické vztahy
č. 1 (14. května 2014, 10 min. po vyhlášení polední pauzy v jednání PS)

 

Čtvrtek 15. května 2014


8. schůze Poslanecké sněmovny – pokračuje od 9.00 hodin


Pod záštitou hospodářského výboru pořádá Centrum pro efektivní dopravu, o. s.
mezinárodní konferenci na téma Vysokorychlostní železnice 2014
od 9.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1


Výbor pro bezpečnost pořádá seminář na téma
„Problematika diváckého násilí při fotbalových utkáních“

od 10.00 do 12.30 hodin v místnosti č. 23


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Hospodářský výbor
Seminář Vysokorychlostní železnice 2014 (15. května 2014, od 9:00)
Výbor pro bezpečnost
Seminář Problematika diváckého násilí při fotbalových utkáních (15. května 2014, od 10:00)
HV - Podvýbor pro energetiku
č. 1 (15. května 2014, od 13:00)
HV - Podvýbor pro ICT průmysl a e-Government
č. 3 (15. května 2014, od 14:00)
VSP - Podvýbor pro nepojistné dávkové systémy, zdravotně postižené, seniory a sociálně ohrožené skupiny
č. 1 (15. května 2014, od 13:00)
Stálá komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby
č. 3 (15. května 2014, od 13:30)

 

Pátek 16. května 2014

Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prověření způsobu vyšetřování kauzy Opencard

od 9.00 hodin v místnosti č. 109C


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Vyšetřovací komise k prověření způsobu vyšetřování kauzy Opencard
č. 4 (16. května 2014, od 9:00)

 

  • PDF, 12. 5. 2014 (106 KB)

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)