Opakující se dotazy - ostatní

 

Jak a kde lze získat audiovizuální záznamy ze schůzí Poslanecké sněmovny?

Přímé přenosy z jednání Poslanecké sněmovny jsou k dispozici, pokud je v konkrétním týdnu na programu uvedena schůze pléna Poslanecké sněmovny (viz harmonogram akcí).

Stránka přenosu jednání (zvukový, audiovizuální) je k dispozici zde.

Archiv zvukových záznamů z předchozích jednání Poslanecké sněmovny v aktuálním volebním období je k dispozici na této stránce.

Pro záznamy jednání ze starších volebních období (od roku 2010) je potřeba tyto soubory hledat v rámci přehledu Společné česko-slovenské digitální parlamentní knihovny v příslušném volebním období pro Poslaneckou sněmovnu a dále přes odkaz "zvukové záznamy".

Je možné přijít se podívat na jednání Poslanecké sněmovny? Kdy jsou jednání přístupná veřejnosti?

Jednání Poslanecké sněmovny jsou veřejná a tedy přístupná každý den, kdy Sněmovna jedná (jednací dny - viz pololetní harmonogram akcí).

Podrobnější informace získáte zde, popřípadě Vám je poskytne Informační středisko Poslanecké sněmovny.

Ukázky z filmu s virtuální prohlídkou budov Poslanecké sněmovny, který se promítá návštěvníkům v Informačním centru při objednané skupinové prohlídce, jsou Vám k dispozici v rámci tohoto přehledu.
ISP (příhlásit)