Opakující se dotazy - poslanci

 

Rád(a) bych poslal(a) e-mail všem poslancům.

V případě, že máte zájem oslovit všechny poslance, je nejlepší učinit tak prostřednictvím jednotlivých poslaneckých klubů. Stačí tedy uvést do předmětu (subjektu) Vaší emailové zprávy "Poslanecký klub ČSSD", "Poslanecký klub ODS" atd., a odeslat jej na adresu posta@psp.cz.

Rád(a) bych napsal(a) poslanci e-mail, popř. jej navštívil(a).

Kontaktní informace o poslancích (e-mail), adresa regionální kanceláře a seznam asistentů jsou uvedeny individuálně na stránce u každého poslance či poslankyně. Přehled poslanců je k dispozici na webových stránkách Poslanecké sněmovny v sekci "Poslanci a orgány" - "Poslanci".

Termín schůzky je třeba domluvit individuálně. Obecně mají poslanci pro setkávání s voliči ve svých volebních obvodech vyhrazeno pondělí, pokud není jednacím dnem Poslanecké sněmovny, a dále také dny v týdnech, označovaných v Harmonogramu pravidelných akcí jako "poslanecký týden". Konkrétní datum schůzky s poslancem však záleží na domluvě s ním.

Jaký mají poslanci plat?

Všechny podrobnosti o platu poslanců i senátorů, stejně jako dalších ústavních činitelů, stanovuje zákon č. 236/1995 Sb. ze dne 26. září 1995, o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu.

Detailní informace naleznete na této stránce.

Jak hlasoval konkrétní poslanec?

Na webových stránkách Poslanecké sněmovny, v sekci "Poslanci a orgány" - "Poslanci", je u každého poslance či poslankyně uveden aktuální přehled jeho aktivit, včetně kolonky "Jak jsem hlasoval". Zde naleznete požadované informace o jeho či jejích dosavadních hlasováních.

Jak poslanci hlasovali o přijetí konkrétního zákona?

Informaci o tom, jak dopadlo závěrečné hlasování o přijetí či odmítnutí nějakého návrhu zákona, je možné získat ze stenoprotokolu příslušného dne jednání Poslanecké sněmovny. Datum závěrečného projednávání sněmovního tisku - návrhu zákona lze získat z přehledové stránky historie projednávání tohoto sněmovního tisku - k tomu je třeba znát číslo tisku, jak je zaregistrován v databázi volebního období.
Pro zjištění čísla tisku použijeme vyhledávací formulář s vyplněním předpokládaného názvu a zaškrtnutým okénkem pouze u "Návrhu zákonů" anebo si necháme zobrazit všechny projednávané sněmovní tisky (návrhy zákonů) v aktuálním volebním období s nevyplněným formulářem, zaškrtnutým okénkem také pouze u "Návrhu zákonů" a stiskem tlačítka "Najít".
V nabídnuté tabulce se orientujeme podle názvu návrhu (v pravém sloupci stav projednávání) a na přehledovou historii s odkazy do potřebného dne stenoprotokolu se lze dostat přes číslo konkrétního tisku v levém sloupci.

V historii sněmovního tisku je odkaz na den projednávání v rámci závěrečného třetího čtení a číslo konečného hlasování o návrhu zákona je k dispozici v bloku textu stenozáznamu k projednávanému tisku. Po odskoku na výsledek hlasování je zde již možno zjistit detailní hlasy jednotlivých poslanců ke konkrétnímu návrhu zákona.

Celkový přehled všech hlasování za celé volební období je k dispozici na této stránce.

Kdy vzniká mandát poslance?

Dle článku 19 odst. 3 Ústavy České republiky vzniká mandát poslance nebo senátora zvolením. Pokud poslanec odmítne na ustavující schůzi složit slib či složí slib s výhradou, mandát mu na základě čl. 25 Ústavy zaniká.

Kdy zaniká mandát poslance?

Dle článku 25 Ústavy České republiky mandát poslance nebo senátora zaniká:

  • odepřením slibu nebo složením slibu s výhradou,
  • uplynutím volebního období,
  • vzdáním se mandátu,
  • ztrátou volitelnosti,
  • u poslanců rozpuštěním Poslanecké sněmovny,
  • vznikem neslučitelnosti funkcí podle čl. 22. Ústavy České republiky
Kde najdu životopisy poslanců?

Životopisy poslanců a poslankyň na webových stránkách Poslanecké sněmovny neuveřejňujeme. Někteří poslanci mají svoje vlastní internetové stránky, které životopis zpravidla obsahují (a odkaz na tyto stránky, pokud existují, by měly být uvedeny na oficiální stránce každého poslance na webu Poslanecké sněmovny).
Pokud Vás tyto údaje opravdu zajímají a nejsou uvedeny, nezbývá než poslat poslanci dopis, ve kterém jej o ně požádáte.

Jsem z  Ostravy / Prahy 8 / Chebu apod., jak najdu svého poslance?

Poslanci vykonávají tzv. volný mandát a nejsou tudíž vázání na volební obvod, ve kterém byli zvoleni, ale zastupují všechny občany státu. Nemáme tedy svého poslance - "našimi" poslanci jsou všichni zvolení poslanci.
Na stránkách Poslanecké sněmovny je dostupný seznam poslanců podle různých kritérií, např. příslušnost k poslaneckému klubu, výboru či volebnímu kraji, ve kterém byli zvoleni.

Přehled volebních krajů a poslanců v nich zvolených je k dispozici zde.
ISP (příhlásit)