Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2018/010436
Datum: 7. 8. 2018
Věc: Kopie peněžních deníků poslaneckých klubů za I. pololetí 2018
ISP (příhlásit)