Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2018/100014
Datum: 20. 7. 2018
Věc: Sněmovní tisk 665/3
ISP (příhlásit)