Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2018/008837
Datum: 26. 6. 2018
Věc: Projednání výroční zprávy Vinařského fondu 2016,2017
ISP (příhlásit)