Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2018/007924
Datum: 11. 6. 2018
Věc: Sněmovní tisk 282 - vládní návrh zákona o bezpečnosti ČR
ISP (příhlásit)