Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2018/007146
Datum: 28. 5. 2018
Věc: Žádost vztahující se k poslanci Mgr.Bc. Vítu Rakušanovi
ISP (příhlásit)