Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2018/007181
Datum: 25. 5. 2018
Věc: Ochrana osobních údajů účastníků exkurze
ISP (příhlásit)