Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2018/004577
Datum: 6. 4. 2018
Věc: Zápis z jednání Volebního výboru Poslanecké sněmovny ze dne 27. 3. 2018
ISP (příhlásit)