Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2018/004636
Datum: 10. 4. 2018
Věc: Audiovizuální záznamy z Poslanecké sněmovny
ISP (příhlásit)