Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2018/003218
Datum: 13. 3. 2018
Věc: Spotřeba elektrické energie v budovách Poslanecké sněmovny
ISP (příhlásit)