Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2018/003954
Datum: 23. 3. 2018
Věc: Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh - sněmovní tisk 989 (7. volební období)
ISP (příhlásit)