Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2018/004288
Datum: 29. 3. 2018
Věc: Důvodová zpráva k zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
ISP (příhlásit)