Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2018/001519
Datum: 5. 2. 2018
Věc: Podklady pro projednávání zákona o státním rozpočtu na rok 2018
ISP (příhlásit)