Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2018/001209
Datum: 30. 1. 2018
Věc: Institut "chráněná informace" dle zákona č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb.
ISP (příhlásit)