Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2018/002317
Datum: 22. 2. 2018
Věc: Energetický zákon - sněmovní tisk č. 566 (5. volební období)
ISP (příhlásit)