Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2018/001520
Datum: 5. 2. 2018
Věc: Podklady ze 74. a 76. schůze Ústavně právního výboru
ISP (příhlásit)