Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2018/000652
Datum: 18. 1. 2018
Věc: Poslanecké kanceláře, asistenti poslanců
ISP (příhlásit)