Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2018/000145
Datum: 6. 1. 2018
Věc: Sněmovní tisk č. 566 - energetický zákon - prezenční listiny, předložené pozměňovací návrhy
ISP (příhlásit)