Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2018/000248
Datum: 10. 1. 2018
Věc: Poslanci za Prahu 5
ISP (příhlásit)