Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2019017442
Datum: 30. 12. 2019
Věc: Rada ČT - končící mandátů členů Rady
ISP (příhlásit)