Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2019015250
Datum: 14. 11. 2019
Věc: Návštěvy poslanců v Čínské lidové republice od r. 2004
ISP (příhlásit)