Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2019016575
Datum: 10. 12. 2019
Věc: Návštěva poslanecké delegace v Bělorusku - Ecotechnopark
ISP (příhlásit)