Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2019012540
Datum: 27. 9. 2019
Věc: Výroční zpráva Vinařského fondu za rok 2018
ISP (příhlásit)