Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2019012061
Datum: 18. 9. 2019
Věc: Smlouvy s asistenty poslanců
ISP (příhlásit)