Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2019009087
Datum: 29. 6. 2019
Věc: Zasedací pořádek v PS, souběh funkcí, vozový park PSP
ISP (příhlásit)