Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2019008665
Datum: 23. 6. 2019
Věc: Tisk 420 - elektronické komunikace - projednávání
ISP (příhlásit)