Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2019005556
Datum: 19. 4. 2019
Věc: Zvukové záznamy ze schůze Hospodářského výboru
ISP (příhlásit)