Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2019003352
Datum: 9. 3. 2019
Věc: Jídelníček v Parlamentu
ISP (příhlásit)