Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2019001518
Datum: 5. 2. 2019
Věc: Důvodová zpráva k zákonu č. 229/1991Sb.
ISP (příhlásit)