Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2019001376
Datum: 31. 1. 2019
Věc: Zajištění zdravotní péče v PSP
ISP (příhlásit)