Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2019000726
Datum: 21. 1. 2019
Věc: Náhrady poslanců
ISP (příhlásit)