Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2019000700
Datum: 20. 1. 2019
Věc: Způsob práce petičního výboru
ISP (příhlásit)