Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2018014329
Datum: 6. 11. 2018
Věc: Klub personalistů o.s.p. Přístavní 24, 170 00 Praha 7
ISP (příhlásit)