Sněmovní tisk 95
Vl.n.z.,kterým se mění některé zák.v oblasti finančního trhu - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 12. 2021.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 95/0 dne 15. 12. 2021.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1257/21, PID KORNC8CD73G7.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

  Lhůta pro implementaci předpisů EU je do 1. 8. 2019, 25. 12. 2019, 29. 12. 2019, 26. 3. 2020, 12. 6. 2020, 30. 6. 2020, 4. 7. 2020, 17. 7. 2020, 11. 2. 2021, 10. 3. 2021, 18. 3. 2021, 26. 6. 2021, 2. 8. 2021, 9. 11. 2021, 10. 11. 2021, 28. 11. 2021, 1. 1. 2022, 12. 2. 2022, 28. 2. 2022, 8. 7. 2022, 12. 8. 2022, 1. 1. 2023, 12. 2. 2023.
  Předsedkyně sněmovny projednání zákona doporučila 4. 1. 2022. Určila zpravodaje: doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. a navrhla přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 9)

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 2. 3. 2022 na 9. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 115).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 2. 3. 2022 na 9. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 124, usnesení č. 115).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 14. 3. 2022.
  Zákon Senátem schválen 8. 4. 2022.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 4. 2022.
  Prezident zákon podepsal 13. 4. 2022.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 4. 2022.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 4. 2022.

Zákon vyhlášen 29. 4. 2022 ve Sbírce zákonů v částce 49 pod číslem 96/2022 Sb.Deskriptory EUROVOCu: eurotrh, finanční dohled, finanční nástroj EU, finanční trh, investiční politika, kapitálový trh, obligace, podpora trhu, přibližování legislativy

Navržené změny předpisů (19)ISP (příhlásit)