Sněmovní tisk 731
Novela z. o podnikání na kapitálovém trhu - EU

Stav projednávání ke dni: 15. července 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 12. 6. 2024.
Zástupce navrhovatele: min. pro evropské záležitosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 731/0 dne 13. 6. 2024.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 309/24, PID ALBSD22JLXYD.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 6. 2024 (usnesení č. 282). Určil zpravodaje: Mgr. Marie Jílková a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční a navrhl přikázat k projednání dalšímu výboru: Petiční výbor.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 10. 7. 2024 na 108. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1083).
  Čtení proběhlo 10. 7. 2024 na 108. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1083).

 • V

Další projednávání možné od 9. 9. 2024.Deskriptory EUROVOCu: burza cenných papírů, finanční instituce, finanční trh, kapitálový trh, převoditelný cenný papír

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)