Sněmovní tisk 731/0
Novela z. o podnikání na kapitálovém trhu - EU - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t073100.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t073100.docx (Dokument DOCX, 78 KB)
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)  
t0731a0.pdf (Dokument PDF, 625 KB)t0731a0.docx (Dokument DOCX, 55 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0731b0.pdf (Dokument PDF, 925 KB)t0731b0.docx (Dokument DOCX, 63 KB)
Kompatibilita s právem EU  
t0731c0.pdf (Dokument PDF, 580 KB)t0731c0.docx (Dokument DOCX, 58 KB)

Rozesláno poslancům

13. června 2024 v 8:32
ISP (příhlásit)