Sněmovní tisk 706
Novela z. o nemocenském pojištění - EU

Stav projednávání ke dni: 23. července 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 5. 2024.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 28. 8. 2024.Deskriptory EUROVOCu: elektronická správa, všeobecné zdravotní pojištění, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)