Sněmovní tisk 706/0
Novela z. o nemocenském pojištění - EU

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t070600.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t070600.docx (Dokument DOCX, 277 KB)
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)  
t0706a0.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t0706a0.docx (Dokument DOCX, 683 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0706b0.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t0706b0.docx (Dokument DOCX, 222 KB)
Kompatibilita s právem EU  
t0706c0.pdf (Dokument PDF, 156 KB)t0706c0.docx (Dokument DOCX, 47 KB)

Rozesláno poslancům

10. května 2024 v 15:45
ISP (příhlásit)