Sněmovní tisk 693
Novela z. o majetku České republiky

Stav projednávání ke dni: 16. června 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 5. 2024.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 693/0 dne 6. 5. 2024.
    Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 86/24, PID KORNCWHF2W72.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 5. 2024 (usnesení č. 267). Určil zpravodaje: Jan Kuchař a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

Další projednávání možné od 17. 5. 2024.

Projednávání tisku navrženo na pořad 108. schůze (od 25. června 2024).



Deskriptory EUROVOCu: převod vlastnictví, region, územní samospráva, veřejná správa, veřejný majetek, vztah mezi státem a regionem

Navržené změny předpisů (9)



ISP (příhlásit)