Sněmovní tisk 693/0
Novela z. o majetku České republiky

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t069300.pdf (Dokument PDF, 794 KB)t069300.docx (Dokument DOCX, 125 KB)
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)  
t0693a0.pdf (Dokument PDF, 717 KB)t0693a0.docx (Dokument DOCX, 67 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0693b0.pdf (Dokument PDF, 501 KB)t0693b0.docx (Dokument DOCX, 97 KB)

Rozesláno poslancům

6. května 2024 v 8:18
ISP (příhlásit)