Sněmovní tisk 680
N.z., kt. se mění někt. zák. v oblasti veřej.zdrav.pojištění

Stav projednávání ke dni: 12. července 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Tom Philipp, Zdenka Němečková Crkvenjaš, Michaela Šebelová, Martina Ochodnická, Klára Kocmanová, Róbert Teleky, Věra Adámková) předložila sněmovně návrh zákona 19. 4. 2024.
Zástupce navrhovatele: Philipp T. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 680/0 dne 19. 4. 2024. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0680.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24. 4. 2024. Vláda zaslala stanovisko 24. 5. 2024. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 24. 5. 2024 jako tisk 680/1 (neutrální).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 369/24, PID ALBSD4NGMLSP.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 3. 6. 2024.Deskriptory EUROVOCu: pojišťovna, státní pojištění, všeobecné zdravotní pojištění, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)