Sněmovní tisk 63
Novela z. - stavební zákon

Stav projednávání ke dni: 20. června 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Ivan Bartoš, Martin Kupka, Věra Kovářová, Jan Jakob, Marek Výborný, Jiří Havránek, Zbyněk Stanjura) předložila sněmovně návrh zákona 23. 11. 2021.
Zástupce navrhovatele: Bartoš I. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 63/0 dne 29. 11. 2021.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0063.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 1. 12. 2021. Vláda zaslala stanovisko 30. 12. 2021. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 12. 2021 jako tisk 63/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1547/21, PID ALBSC9BMA3Y3.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předsedkyně sněmovny projednání návrhu zákona doporučila 4. 1. 2022. Určila zpravodaje: Robert Králíček a navrhla přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj (rozhodnutí č. 9)

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 14. 1. 2022 na 6. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 14. 1. 2022 na 6. schůzi, projednávání bylo odročeno (hlasování č. 52, usnesení č. 74).

Projednávání tisku navrženo na pořad 108. schůze (od 25. června 2024).Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (86)

Deskriptory EUROVOCu: regionální plánování, stavební povolení, stavební právo, stavebnictví, územní plánování, územní samospráva, veřejné stavitelství, vyhlášení zákona

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)