Sněmovní tisk 63
Novela z. - stavební zákon

Stav projednávání ke dni: 14. července 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Ivan Bartoš, Martin Kupka, Věra Kovářová, Jan Jakob, Marek Výborný, Jiří Havránek, Zbyněk Stanjura) předložila sněmovně návrh zákona 23. 11. 2021.
Zástupce navrhovatele: Bartoš I. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 63/0 dne 29. 11. 2021.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0063.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 1. 12. 2021. Vláda zaslala stanovisko 30. 12. 2021. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 12. 2021 jako tisk 63/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1547/21, PID ALBSC9BMA3Y3.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předsedkyně sněmovny projednání návrhu zákona doporučila 4. 1. 2022. Určila zpravodaje: Robert Králíček a navrhla přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj (rozhodnutí č. 9)

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 14. 1. 2022 na 6. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 14. 1. 2022 na 6. schůzi, projednávání bylo odročeno (hlasování č. 52, usnesení č. 74).Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (86)

Deskriptory EUROVOCu: regionální plánování, stavební povolení, stavební právo, stavebnictví, územní plánování, územní samospráva, veřejné stavitelství, vyhlášení zákona

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
283/2021novelizujeZákon stavební zákon63/0


ISP (příhlásit)