Sněmovní tisk 559
Novela z. o rozpočtovém určení daní

Stav projednávání ke dni: 16. června 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Zastupitelstvo Libereckého kraje předložilo sněmovně návrh zákona 6. 10. 2023.
Zástupce navrhovatele: Půta M..

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 559/0 dne 9. 10. 2023. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0559.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 10. 10. 2023. Vláda zaslala stanovisko 30. 10. 2023. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 10. 2023 jako tisk 559/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 9. 11. 2023.

Projednávání tisku navrženo na pořad 108. schůze (od 25. června 2024).Deskriptory EUROVOCu: daň, finance místních úřadů, místní daň, region, rozpočtové zdroje, územní samospráva, vybírání daní

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)