Sněmovní tisk 559/0
Novela z. o rozpočtovém určení daní

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t055900.pdf (Dokument PDF, 188 KB)t055900.docx (Dokument DOCX, 39 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0559a0.pdf (Dokument PDF, 141 KB)t0559a0.docx (Dokument DOCX, 20 KB)

Rozesláno poslancům

9. října 2023 v 14:02
ISP (příhlásit)