Sněmovní tisk 539
Vl.n.z. o požadavcích na přístupnost někt. výrobků a služeb - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 9. 2023.
Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 539/0 dne 14. 9. 2023.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1126/22, PID KORNC9XGVCVG.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 9. 2023 (usnesení č. 191). Určil zpravodaje: Ing. Tomáš Müller a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 24. 10. 2023 na 78. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 789).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 24. 10. 2023 na 78. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 79, usnesení č. 789).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 6. 11. 2023.
  Zákon Senátem schválen 1. 12. 2023.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 5. 12. 2023.
  Prezident zákon podepsal 14. 12. 2023.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 12. 2023.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 12. 2023.

Zákon vyhlášen 29. 12. 2023 ve Sbírce zákonů v částce 194 pod číslem 424/2023 Sb.Deskriptory EUROVOCu: elektronické bankovnictví, elektronický obchod, ochrana spotřebitele, péče o postižené osoby, právo na informace, rovné zacházení, zdravotně postižený člověkISP (příhlásit)