Sněmovní tisk 539/0
Vl.n.z. o požadavcích na přístupnost někt. výrobků a služeb - EU - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t053900.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t053900.docx (Dokument DOCX, 164 KB)
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)  
t0539a0.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t0539a0.docx (Dokument DOCX, 876 KB)
Kompatibilita s právem EU  
t0539b0.pdf (Dokument PDF, 452 KB)t0539b0.docx (Dokument DOCX, 96 KB)

Rozesláno poslancům

14. září 2023 v 11:05
ISP (příhlásit)